Điều Khoản Sử Dụng

Là những quy định liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của Ecomkey. Khách hàng cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Ecomkey.

Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ khách hàng có thể gửi về [email protected]

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

Quyền sử dụng phần mềm

Khách hàng có quyền sử dụng đầy đủ các tính năng của phần mềm dựa theo thông tin thoả thuận mua bán theo như hóa đơn điện tử hoặc hợp đồng dịch vụ đã kí kết.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Những thay đổi trong Chính sách này sẽ được gửi email thông báo tới bạn khi được thực thi. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên cập nhật Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để nắm được những thông tin chính xác nhất.

Giới hạn về trách nhiệm

Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ phần mềm trong việc cập nhật dữ liệu, gửi email, viết bài hoặc truyền tải dữ liệu với mục đích sau:

– Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản;

– Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm;

– Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật;

– Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác;

– Cản trở hoặc phá hỏng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm);

– Vi phạm quy định của pháp luật.

Trong mọi trường hợp, Ecomkey hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh từ việc khách hàng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba. Nếu khách hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, khách hàng phải tuân theo những cam kết tương ứng

Chính sách hoàn huỷ, bồi thường

Trong trường hợp Khách hàng ngừng sử dụng phần mềm vì lý do cá nhân (vd ngừng kinh doanh, sức khoẻ, thời gian,…), Ecomkey không chịu trách nhiệm hoàn trả bất kỳ chi phí nào.

Trong trường hợp khách hàng gặp sự cố nghiêm trọng khi sử dụng phần mềm, Ecomkey sẽ có chính sách hỗ trợ và bồi thường với từng trường hợp.

Các khoản phí liên quan đến dịch vụ được tính theo tháng và được quy định chi tiết tại phiếu thu điện tử hoặc hợp đồng mua bán.

Khách hàng có thể thanh toán dịch vụ qua các phương thức thanh toán được nêu trên website hoặc trang thanh toán thuộc phần mềm Ecomkey

Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn online tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký). Hệ thống sẽ gửi thông báo cho kỳ trả phí tiếp theo trước 30 ngày hết hạn sử dụng gói dịch vụ của bạn.

Gia hạn đăng ký

Sau 7 ngày dùng thử, bạn sẽ nhận hóa đơn tính phí lần đầu vào ngày bạn chọn gói đăng kí và nhập thông tin thanh toán của bạn

Gói đăng kí của bạn sẽ được tự động làm mới dựa theo những gói bạn đã mua thông qua điều khoản thanh toán của ứng dụng Ecomkey (Gói Khởi động và Gói Kinh doanh), nếu bạn không hủy đăng kí làm mới. Một khi bạn hủy thanh toán tự động, bạn sẽ không bị tính phí cho lần thanh toán tiếp theo.

Chúng tôi không áp dụng thanh toán tự động cho Gói Doanh nghiệp hay những phương thức thanh toán được thiết lập ngoài ứng dựng Ecomkey (Thanh toán Paypal, Thanh toán tiền mặt, Thanh toán 1 lần)

Ngay khi bạn tiến hành thanh toán trong ứng dung Ecomkey, Bạn ủy quyền cho chúng tôi lưu trữ phương thức thanh toán của bạn và thanh toán tự động theo kì hạn cho tới khi bạn hủy đăng ký. Những kì hạn thanh toán có thể là: thanh toán hàng tháng, thanh toán theo mỗi quý, thanh toán mỗi 6 tháng, thanh toán theo năm.

Xin chú ý rằng những khuyến mãi cũ và mới sẽ không được tự động áp dụng sau khi tài khoản đăng ký của bạn được tự động gia hạn.

Chúng tôi có thể thay đổi phí đăng ký nếu nhiều tính năng mới được thêm vào gói đăng ký trước của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo bất kì thay đổi về khoản phí gia tăng kèm với lựa chọn hủy đăng ký nếu bạn không đồng ý tiếp tục sử dụng.

Thuế

Mỗi bên sẽ chịu trách nhiệm, theo yêu cầu của luật hiện hành, về việc xác định và thanh toán tất cả các loại thuế cũng như các khoản phí và lệ phí khác của chính phủ (và bất kỳ hình phạt, lãi suất và các khoản bổ sung khác) áp dụng cho bên đó dựa trên hoặc liên quan đến giao dịch và thanh toán theo Thỏa thuận này.

Tất cả các khoản thanh toán mà bạn thực hiện cho chúng tôi theo Thỏa thuận này sẽ không bao gồm bất kỳ khoản khấu trừ nào, nếu pháp luật có thể yêu cầu. Nếu có bất kỳ khoản khấu trừ (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thuế nhà thầu) được yêu cầu đối với bất kỳ khoản thanh toán nào, bạn sẽ thanh toán các khoản bổ sung cần thiết để số tiền mà chúng tôi nhận được bằng với số tiền đến hạn và phải trả theo thỏa thuận này.