Thảnh thơi bán hàng
chỉ từ 6.000 đ/ ngày

ECOMKEY Business

Dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Bao gồm các tính năng của gói PRO
  • Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt
  • Thêm khung vào ảnh bìa hàng loạt
  • Sao chép sản phẩm hàng loạt
  • Tự động phản hồi đánh giá
  • Xuất danh sách khách hàng
  • Tạo và quản lý đơn hàng COD
  • Nhắn tin phản hồi đánh giá tự động
  • Dự báo nhập hàng dựa theo tồn kho
  • Tra cứu thông tin hàng hóa

$42

Các gói giải pháp khác

Chọn loại tiền tệ