Thảnh thơi bán hàng
chỉ từ 6.000 đ/ ngày

ECOMKEY Enterprise

Dành cho những doanh nghiệp lớn

  • Bao gồm các tính năng của gói BUSINESS
  • Phân tích và báo cáo sản phẩm đang hot
  • Phân tích sản phẩm cạnh tranh
  • Chatbot AI trả lời tin nhắn tự động
  • Kiểm kê kho hàng
  • Chuyển Kho
  • Quản lý đại lý và khách hàng sỉ

$85

Các gói giải pháp khác

Chọn loại tiền tệ