Thảnh thơi bán hàng
chỉ từ 6.000 đ/ ngày

ECOMKEY Basic

Dành cho những nhà bán hàng nhỏ

  • Quản lý sản phẩm (TikTok, Shopee, Lazada)
  • Quản lý đơn hàng (TikTok, Shopee, Lazada, Facebook)
  • Quản lý đánh giá (TikTok, Shopee, Lazada)
  • Quản lý tin nhắn đa kênh
  • Chuyển trạng thái, in đơn hàng loạt
  • Quản lý đơn hàng đổi trả
  • Đối soát hàng hóa thất lạc
  • Phân loại khách hàng

$13

Các gói giải pháp khác

Chọn loại tiền tệ