Thảnh thơi bán hàng
chỉ từ 6.000 đ/ ngày

ECOMKEY Pro

Dành cho những nhà bán hàng lớn

 • Bao gồm các tính năng của gói BASIC
 • Tự động cập nhật hàng tồn
 • Báo cáo sản phẩm sắp hết hàng
 • Gắn nhãn đơn hàng
 • Lọc đơn hàng
 • Phản hồi đánh giá hàng loạt
 • Báo cáo khách hàng
 • Báo cáo khu vực
 • Xuất danh sách đơn hàng
 • Gửi tin nhắn tự động
 • Thông báo hàng hóa sắp hết hàng, hết HSD
 • Tích điểm cho khách hàng

$21

Các gói giải pháp khác

Chọn loại tiền tệ